De Crayenesterschool is gelegen in een prachtig deel van Heemstede. 
De school is gehuisvest in een karaktervol hoofdgebouw met twee uitdagende schoolpleinen waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De school beschikt over een dependance, waar drie bovenbouwgroepen onderwijs krijgen. 

De Crayenesterschool leert kinderen de diversiteit van onze maatschappij kennen en leert ze om respect te hebben voor andere meningen, culturen en geloofsovertuigingen. De Crayenesterschool daagt kinderen daarnaast uit om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het motto van de school is: ‘Je groeit op de Cray.’

De Crayenesterschool geeft toekomstgericht les via de methode ‘De kunst van het lesgeven’. Deze methode is gebaseerd op effectieve instructies, waarbij ieder kind in toenemende mate eigenaar wordt van zijn leerproces. De ambitie van de Crayenesterschool strekt zich verder uit dan alleen het behalen van hoge scores in rekenen en taal. De school wil kinderen een fijne en leerzame schooltijd geven waarbij ook de sociaal emotionele, mediawijze en kunst/culturele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dat betekent dat hier expliciet tijd voor ingeruimd wordt in het rooster.
 

Contactgegevens

Hoofdgebouw:
Crayenestersingel 37
2101 AN Heemstede.
023-5474147
directie@crayenester.nl  
crayenester.nl
Directeur: Marlies van der Rijst

Dependance:
Overboslaan 32
2101 AM Heemstede
023-5297639
Scroll naar boven