Fusie onderzoek met Jong Leren

De besturen van Stopoz en Jong Leren hebben een onderzoek ingesteld naar een bestuurlijke fusie. De onderzoeksfase wordt rond de zomervakantie afgerond, daarna volgt de besluitvorming. Gedurende het gehele onderzoek- en fusietraject worden we begeleid door externe adviseurs, zodat we (juridisch) zorgvuldig te werk gaan. Door te fuseren worden we een samenwerkingsbestuur waarbij zowel openbare scholen als confessionele scholen blijven bestaan. Voor het onderwijs op de scholen (de grondslag van de openbare of bijzondere scholen en de onderwijskundige identiteit wijzigen niet!) en de leerlingen, leerkrachten en ouders verandert er dus niets tot weinig. Voor stafmedewerkers en directeuren verandert er natuurlijk wel het een en ander. Door samen één bestuur te vormen kunnen we nog beter de belangen van de scholen in de regio en daarmee onze leerlingen en van onze medewerkers bedienen. Het doel is om uiterlijk per 1 april 2024 de statutaire fusie te laten plaatsvinden en op 1 augustus 2024 operationeel te zijn.

Scroll naar boven