Klik hier om de de profielschets te openen

De leden van de raad van toezicht zijn benoemd door de gemeenteraden. De raad van toezicht bestaat uit de volgende vier personen:

 • K. (Karina) Schilte (voorzitter)
 • M. (Marjolein) Jetten (vicevoorzitter)
 • B. (Bart) Oremus (lid)
 • D. (Dennis) van Velzen (lid)
 • R. (Rogier) Brand (lid)

Taken raad van toezicht:

 • Het toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en van de bestuurder in het bijzonder.
 • Het intern toezicht houden op de werkgeverstaak van Stopoz.
 • Het zorgen voor een effectief en goed functionerend bestuur. 

Daarnaast is de raad van toezicht een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder.

In zijn toezichtrol richt de raad van toezicht zich op vier aspecten

 1. Strategie en beleid. 
 2. Kwaliteit onderwijs. 
 3. Bedrijfsvoering en continu├»teit. 
 4. Interne en externe stakeholders.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar: info@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. de voorzitter.

Scroll naar boven