Maarten Stuifbergen is de eindverantwoordelijke bestuurder en leidt als college van bestuur de stichting. Het college van bestuur houdt daarbij rekening met de belangen en eisen van alle betrokken partijen, zijnde de stichting, de Stopoz-scholen, de ouders/verzorgers, de directe omgeving van onze scholen en de steeds veranderende samenleving. 

De kern van de bestuurlijke taak bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Het waarborgen van de onderwijskwaliteit.
  • Het strategisch positioneren van de organisatie. 
  • Het onderhouden van een stevige verbinding met de stakeholders.
  • Het bewaken en beheren van het financieel beleid en beheer van de organisatie en het op orde hebben en houden van de bedrijfsvoering. 
  • Het vormgeven van goed werkgeverschap.

Correspondentie bestemd voor de bestuurder kunt u sturen naar: maarten.stuifbergen@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. Dhr. M. Stuifbergen.

Maarten Stuifbergen

Voorzitter College van Bestuur
“In ons onderwijs leggen we, samen met de kinderen, de wereld van morgen elke dag op de tekentafel. Dat is mijn drijfveer om elke dag het verschil te maken voor onze scholen”.
Scroll naar boven