Integriteitscode

In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens Stopoz. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag. U kunt dan denken aan hoe om te gaan met geschenken van ouders en relaties, met privégebruik van telefoon en computer, of hoe om te gaan met bedrijven wanneer u verantwoordelijk bent voor inkoop.
 
De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Stopoz, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.
 
In onderstaand document treft u meer informatie aan.
 
  • Integriteitscode Stopoz

Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stopoz zich aan de Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stopoz heeft op het gebied van informatiebeveiliging en privacy een aantal beleidsdocumenten vastgesteld en afspraken beschreven in reglementen en procedures. Er zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met verwerkers, er is een dataregister gemaakt en autorisatie afspraken zijn aangescherpt.
Ook wordt er gewerkt aan de bewustwording bij alle medewerkers.
De informatiebeveiliging en privacy vraagt blijvend aandacht. Het beleid en alle andere afspraken gelden voor alle scholen die bij de stichting horen.

In onderstaande documenten treft u meer informatie aan.

  • Informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP)
  • Privacyreglement
  • Privacyverklaring
  • Social Media reglement voor leerlingen
  • Toestemmingsformulier beeldmateriaal ouders/verzorgers
Scroll naar boven