De Zeevonk in Zandvoort is een openbare basisschool. De school heeft kleine groepen en is gehuisvest in een modern schoolgebouw gelegen aan een rustige weg en omgeven door groen.
Op De Zeevonk staan drie thema’s centraal: goed, groen en gezond.

Groen

De Zeevonk is gelegen in een groene omgeving tegen de duinen aan en dichtbij het strand. Daarnaast is er een grote schooltuin tegenover de school. De lessen natuuronderwijs vinden hoofdzakelijk plaats in deze schooltuin.

Goed

Op De Zeevonk wordt er via een nieuwe methode Nederlandse taal en spelling aangeboden (Staal). In groep 3 wordt er gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen. Er wordt Engelse taal aangeboden vanaf groep 1, de methode (Take it easy). Met ingang van schooljaar 2018-2019 krijgen kinderen in alle groepen de leerlijn programmeren mediawijsheid aangeboden.

Gezond

Het thema gezond is uitgewerkt in een fysieke vorm, te weten bewegingsonderwijs en schooljudo. Er is een vakleraar die naast de lessen bewegingsonderwijs ook MRT en Rots en Water lessen geeft. Tussen de lesovergangen worden er zogenaamde energizers gegeven, dat zijn korte bewegingsspelletjes. Daarnaast zijn er meerdere fruitdagen op school en worden er jaarlijks lessen gegeven over gezonde voeding. De hogere groepen krijgen bijvoorbeeld een aantal smaaklessen.

In het najaar neemt De Zeevonk deel aan het nationaal schoolontbijt en in het voorjaar aan het Koningsontbijt. Tijdens beide momenten wordt extra aandacht gevestigd op gezond eten.

Contactgegevens

OBS De Zeevonk
Jac. P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort
023-5740000
info.dezeevonk@stopoz.nl
dezeevonk.nl

Directie: Marga Bol
directie.dezeevonk@stopoz.nl

Scroll naar boven