Een openbare school is een ‘kleine samenleving’ op zich. Uw kind maakt kennis met andere culturen, overtuigingen en opvattingen en leert om hierover op basis van gelijkwaardigheid in discussie te gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert uw kind waarnemen hoe verschillende achtergronden
tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hem/haar vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt,
kun je beter met elkaar samenleven.

In het openbaar onderwijs leert uw kind door ontmoeting.
Ook levensbeschouwing hoort daarbij, want dat maakt deel uit van onze cultuur.

Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe.

Onze scholen hebben net als u het beste met uw kind voor, maar uw betrokkenheid verschilt met die van de school. Onze ervaring is dat de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijs toeneemt. Dat is een goede ontwikkeling. Het vraagt van de scholen wel dat er in samenspraak met de MR goed nagedacht wordt over de rol van ouders/verzorgers in de school.

In de schoolgids van de (beoogde) school van uw kind kunt u lezen hoe de school tegen de samenwerking met ouders/verzorgers aankijkt.

Scroll naar boven