De Hannie Schaftschool is een openbare school in Zandvoort. De school staat bekend om haar gezellige karakter met veel aandacht voor de individuele leerling.

In het lesprogramma staan drie thema’s centraal:

  • thematisch onderwijs gericht op talentontwikkeling;
  • gezondheid;
  • cultuuronderwijs.

Thematisch onderwijs / talentontwikkeling

De Hannie Schaftschool leert kinderen spelenderwijs om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en brengt ze de vaardigheden bij die ze nodig hebben in de 21e kennismaatschappij. De Hannie Schaftschool kiest daarom voor thematisch onderwijs. De school onderwijst een aantal vakken niet als een apart, losstaand vak maar in onderlinge samenhang aan de hand van wereldoriëntatiethema’s. Voorbeelden van die vakken zijn onder andere techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap en handvaardigheid.

Binnen de thema’s organiseert de Hannie Schaftschool excursies en nodigt de school gastsprekers uit. De kinderen krijgen daarnaast de ruimte om het thema vanuit de verschillende invalshoeken te onderzoeken en uit te werken.
De ervaring is dat kinderen hierdoor gemotiveerder, zelfstandiger, taakgerichter en meer onderzoekend worden.

De methode die de Hannie Schaftschool gebruikt is VierKeerWijzer.
Tevens zet de school moderne digitale leermiddelen in.

Gezonde School

De Hannie Schaftschool werkt structureel aan het verbeteren van de gezondheid van kinderen, zowel door te sporten en te bewegen als door aandacht te besteden aan gezonde voeding. De school organiseert activiteiten zoals Schoolplein 14 activiteiten op het plein, excursies in de natuur, dagelijkse energizers (korte bewegingsspelletjes in de klas), dans- en bewegingsworkshops en nog veel meer. De Hannie Schaftschool is in het bezit van het landelijke vignet Gezonde School en het landelijke vignet Gezonde voeding.

Cultuuronderwijs

De Hannie Schaftschool heeft een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs en een doorlopende leerlijn museumbezoek. Binnen die leerlijnen worden activiteiten georganiseerd op het gebied van theater, beeldende vorming, muziek, dans, literatuur, audiovisuele vorming, media-educatie, musea en erfgoededucatie en dergelijke. Voorbeelden van deze activiteiten zijn museum- en theaterbezoeken en workshops. Daarnaast voert iedere groep jaarlijks een toneel-, muziek- of musicalvoorstelling op voor onder andere de ouders/verzorgers. Kinderen komen op deze manier zowel actief als passief in aanraking met cultuur in de breedste zin van het woord. Ze leren hun eigen talenten en interesses hierin ontdekken. De school werkt in het cultuuronderwijs samen met onder andere Stichting Hart.

De Hannie Schaftschool werkt graag samen met ouders/verzorgers, zeker als het gaat om kinderen te leren respectvol met elkaar om te gaan. Het is belangrijk dat kinderen leren om rekening te houden met een ander en om verdraagzaam en behulpzaam te zijn. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich immers ook beter ontwikkelen.

Contactgegevens

Hannie Schaftschool 
Louis Davidscarre 1B
2042 LZ Zandvoort
023-571-2862
 
Directie: Marja Driehuizen en Zaïna Mohamed
Scroll naar boven