De missiekern

Op onze openbare scholen verbinden we het onderwijs van vandaag met de wereld van morgen. Onze scholen richten zich op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze drie functies binnen het onderwijs geven richting aan ons handelen en zorgen ervoor dat onze kinderen en leerkrachten een actieve bijdrage leveren aan een humane, inclusieve en duurzame samenleving. Wij zorgen voor een plek waar kinderen samen spelen, samen leren en zichzelf leren kennen in relatie tot de snel veranderende wereld waarin we opgroeien.

In deze minisamenleving is ruimte voor ieders verhaal. We richten ons op het aanleren van een breed pakket aan kennis, vaardigheden en attitudes, waardoor kinderen met succes kunnen deelnemen aan passend vervolgonderwijs en kunnen participeren in een pluriforme democratische samenleving. Onze scholen hebben de vrijheid om binnen de kaders van deze missie hun eigen accenten aan te brengen en deze te beschrijven in hun eigen schoolplan.

Visie

Binnen Stopoz kijken we actief naar buiten om te bepalen wat er binnen de organisatie nodig is om onze kinderen op een goede manier toe te rusten voor de toekomst. De vertrouwde en vaste kaders en structuren zijn in de samenleving van morgen onzeker. De toename aan technologische trends en innovaties heeft direct invloed op de manier waarop we leven, communiceren en groeien. De wereld waarin onze kinderen opgroeien verandert razendsnel, dus het onderwijs zal op een bepaalde manier mee veranderen. Hoe die verandering er exact uit komt te zien? Dat is voor ons allemaal een betekenisvolle zoektocht, maar dat het onderwijs volop in beweging is, dat staat vast. De komende jaren stellen we ons wendbaar op, kijken we naar buiten en zoeken we naar creatieve oplossingen.

Onze kernwaarden

De kernwaarden van Stopoz laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie en visie. We kiezen hierbij bewust voor werkwoorden, omdat hier een activerende lading in zit.

Onze kernwaarden zijn:

Verbinden

Binnen Stopoz gaan we uit van verschillen. We werken vanuit de gedachte dat iedereen anders is en hebben oog voor elkaars kwaliteiten.Vanuit een betekenisvolle verbinding werken we aan krachtig openbaar onderwijs dat adequaat voorbereidt op de toekomst. We kennen elkaar, zijn op de hoogte van elkaars talenten en weten deze goed te benutten. Deze gedachte is leidend bij ons onderwijskundig fundament en klinkt door in alle facetten van onze organisatie.

Vertrouwen

Binnen Stopoz werken we vanuit een betekenisvolle relatie met onze collega’s en stakeholders. We zorgen samen voor een organisatie die niet werkt vanuit controle, maar vanuit vertrouwen. We werken met vertrouwen vanuit de beste intenties en hebben oog en begrip voor elkaars mogelijkheden en beperkingen. We zien elkaar, spreken met elkaar en bouwen vanuit vertrouwen aan een prikkelend onderwijslandschap.

Ontwikkelen

Binnen Stopoz zijn we constant in ontwikkeling. We kennen elkaars talenten en maken gebruik van de expertise van de ander. Samen vormen we een professionele leergemeenschap en leren we van elkaar en de wereld. De kinderen krijgen de ruimte en de handvatten om zich te ontwikkelen tot burgers die het verschil kunnen maken in de wereld van morgen. De ontwikkeling van onze kinderen richt zich op een balans van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Ondernemen

Binnen Stopoz hebben we een ondernemende geest. We richten ons op de wereld van morgen. Dat betekent dat wij daarvoor vandaag betekenisvolle stappen zetten vanuit ondernemerschap. In ons onderwijs hebben we expliciet aandacht voor het verwerven van een ondernemende geest bij kinderen.

Samenwerken

Binnen Stopoz zoeken we actief de samenwerking op. Op de scholen en op bovenschools niveau werken en leren we met elkaar en hebben we oog voor elkaars talenten. Ook met externe stakeholders leggen we betekenisvolle verbindingen en starten we waardevolle samenwerkingen, met als uiteindelijk doel de verrijking en versteviging van onze kerntaak: het onderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen.

Scroll naar boven