Stopoz-scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen: iedereen mag er zijn.
Dat betekent voor ons onder meer dat een leerling alle faciliteiten op school
kan gebruiken.

Stopoz heeft een toelatingsbeleid dat:

  • willekeur bij aanname van leerlingen uitsluit
  • helderheid biedt over de plaatsing van leerlingen die van een andere school overkomen
  • helderheid biedt voor collegialiteit tussen de Stopoz-scholen
  • houvast biedt aan bestuur, directie, IB-ers en leraren over de te volgen procedure
  • helderheid verschaft aan ouders/verzorgers.

Het toelatingsbeleid kunt u hier downloaden en is ook verder uitgewerkt en terug te vinden in de schoolgidsen van de scholen.

Voordat u uw kind inschrijft op een Stopoz-school is het altijd mogelijk om een ori├źnterend gesprek te voeren met de directeur. Als u besluit uw kind in te schrijven, dan ontvangt u een inschrijfformulier. Gelet op het karakter van de openbare school, kunnen kinderen altijd worden ingeschreven. Het enige voorbehoud tot inschrijving kan zijn dat de leerling in een verwijzingsprocedure naar speciaal onderwijs zit. In dat geval vindt nader overleg met de ouders/verzorgers plaats. Een enkele school heeft een wachtlijst, maar de meeste scholen niet. Met de ouders/verzorgers van de bijna vierjarigen wordt tevens een aantal kennismakingsochtenden of middagen afgesproken. Dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden.

Zie voor meer informatie hiervoor de websites van onze scholen.

Scroll naar boven