Alle Stopoz-scholen werken samen met een of meerdere kinderopvangorganisaties voor buitenschoolse opvang, voor- en tussenschoolse opvang en/of voor opvang in een peuterspeelgroep. De mate van samenwerking verschilt: van structurele samenwerking tussen onderwijs en opvang tot samenwerking op incidentele basis. De opvang wordt zo veel mogelijk in de school of nabij school georganiseerd. Op de websites van de verschillende Stopoz-scholen kunt u lezen hoe en met welke professionele kinderopvangorganisatie wordt samengewerkt.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Door intensief samen te werken ontstaan voor een aantal scholen mogelijkheden tot de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC) voor 0 tot 13-jarigen.

De meerwaarde van een IKC wordt gekenmerkt door de volgende punten:

  • De doorgaande lijn
  • Vroeg- en Voorschoolse Educatie (taalontwikkeling vanaf peuterleeftijd): dekkend aanbod
  • Versterking van de begeleiding van de kinderen en de ouders/verzorgers
  • Combinatiefuncties
  • De multifunctionaliteit van het gebouw
  • Een aanbod aan creatieve en sportieve activiteiten na schooltijd
  • Sociale vaardigheden en respect
  • Een aanbod van zorg en opvoedingsondersteuning in de directe omgeving
  • Versterking van de sociale cohesie
Scroll naar boven