Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stopoz zich aan de Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stopoz heeft op het gebied van informatiebeveiliging en privacy een aantal beleidsdocumenten vastgesteld en afspraken beschreven in reglementen en procedures. Er zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten met verwerkers, er is een dataregister gemaakt en autorisatie afspraken zijn aangescherpt.
Ook wordt er gewerkt aan de bewustwording bij alle medewerkers.
De informatiebeveiliging en privacy vraagt blijvend aandacht. Het beleid en alle andere afspraken gelden voor alle scholen die bij de stichting horen.

In onderstaande documenten treft u meer informatie aan.

  • Informatiebeveiligings- en privacy beleid (IBP)
  • Privacyreglement
  • Privacyverklaring
  • Social Media reglement voor leerlingen
  • Toestemmingsformulier beeldmateriaal ouders/verzorgers
Scroll naar boven