Met trots presenteren wij ons strategisch beleidsplan ‘Wind in de zeilen, blik op de einder’ voor de jaren 2021-2025. In dit plan zijn de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (hierna: ‘Stopoz’) voor de komende jaren opgenomen.

In diverse inspirerende bijeenkomsten hebben we de afgelopen periode verhalen verzameld. Fysiek én digitaal: in het onderwijscafé voor medewerkers, maar ook in gesprekken met medewerkers, schoolleiders, GMR, ouders en andere stakeholders. Verhalen en ideeën over de wensen voor vandaag en morgen, over de waarde(n) van ons openbaar onderwijs, over samenwerking, over passie voor het werk en over de ontwikkeling van kinderen als onze belangrijkste inspiratiebron. Die verhalen en ideeën hebben we bij de ontwikkeling van dit plan als startpunt genomen.

In ons strategisch beleidsplan worden de beleidsuitgangspunten en de doelen geformuleerd waaraan we als stichting in alle geledingen en op alle scholen willen werken in de komende (vier) jaren.

Omdat het strategisch beleidsplan de lijnen uitzet voor alle scholen van Stopoz, geeft het tegelijkertijd onze verbondenheid weer. Het strategisch plan geeft richting aan de centrale ontwikkeling vanuit Stopoz. Tegelijkertijd is er ruimte om de doelen te vertalen naar de schooleigen context en op passende wijze invulling te geven aan de focusgebieden en doelen in dit plan. Zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau zullen we ons strategisch beleidsplan steeds omzetten in een jaarplan met daaraan gekoppeld een jaarverslag (evaluatie van het jaarplan).

Klik op de afbeelding om het beleidsplan te openen:

Stopoz Strategisch beleidsplan 2021-2025 ‘Wind in de zeilen, blik op de einderʻ

Scroll naar boven