Heeft u als ouders/verzorgers twijfels over een bepaalde aanpak, bent u het ergens mee oneens of heeft u zelfs een klacht? Dan willen we dat heel graag oplossen. Komt u er met de leraar van uw school niet uit, dan kunt u in gesprek gaan met de directeur.

Als u het niet eens bent met de beslissing van een directeur, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur.

Daarnaast is er op elke school een interne vertrouwenspersoon waar u ook terecht kunt. U kunt zich bij deze persoon melden. Afhankelijk van de aard van de klacht verleent de interne vertrouwenspersoon ondersteuning en verwijst hij/zij door, zo nodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het is niet de bedoeling dat de interne contactpersoon zelf bemiddelend optreedt.

De externe vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk onderzoekt bemiddelt en/of adviseert. Hij/zij wordt hiervoor door Stopoz ingehuurd. Meestal gaat het om de zwaardere klachten. Ook kan het bestuur de externe vertrouwenspersoon om een oordeel of advies vragen, zodat het vertrouwen tussen het bestuur en de betreffende partijen niet geschaad wordt.

Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Ook kan een evaluatiegesprek met de klager na afhandeling van de klacht bij zijn werk horen. Jaarlijks brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden bij het bevoegd gezag.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Afdeling Jeugdgezondheidszorg Frontoffice JG
T 023-7891777 (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur)
frontofficejgc@vrk.nl

 

Klik hier voor de klachtenregeling
Scroll naar boven