Onze medewerkers

Onze medewerkers – zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend – zijn betrokken en ambitieus. Ze stellen zich samen-lerend op en ze tonen eigenaarschap. Het streven naar kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend: ze willen vooroplopen in de nieuwste ontwikkelingen, ze zijn ambitieus en ze nemen geen genoegen met middelmaat. In het kader van eigenaarschap worden de medewerkers uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en die van de school. Onze leraren zijn gericht op de omgeving van de school en benutten vanuit die verbinding kansen voor de verrijking van het onderwijs.

De leiding van de scholen

Onze stichting heeft negen scholen. Iedere school wordt geleid door een directeur. De directeur is tevens voorzitter van de schoolleiding, waarin naast de directeur bijvoorbeeld de bouwcoördinatoren en de IB’ers functioneren. Iedere school heeft in het schoolplan beschreven wat zij verstaat onder ‘schoolleiding’. Alle directeuren hebben de opleiding tot schoolleider gevolgd en staan geregistreerd in het schoolleidersregister. De directeuren participeren in verschillende bovenschoolse werkgroepen.

De omgeving

Stopoz speelt een prominente en invloedrijke rol in de regio. Waar mogelijk zoeken we samenwerking om op te komen voor de belangen van onze leerlingen, de ouders en de medewerkers. Stopoz participeert in verschillende regionale overleggen en platforms die actualiteiten bespreken en afspraken maken voor de regio. Onze stichting streeft er bewust naar om verbonden te zijn met onze omgeving. Het is van belang om samen op te trekken in het aanpakken van problemen, maar ook om een regionale strategische agenda vast te stellen en mede uit te voeren. We beschouwen de onderwijswereld niet vanaf de zijkant; we nemen waar mogelijk initiatief, we willen nadrukkelijk meedoen.

Scroll naar boven