Bestuursverslag

Hieronder vindt u het meest recente bestuursverslag van Stopoz. Het bestuursverslag bestaat uit drie onderdelen, namelijk het jaarverslag, het verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.

Open bestandOpen bestandStopoz Magazine 2022Stopoz Bestuursverslag 2021Stopoz Bestuursverslag 2020Stopoz Bestuursverslag 2019Stopoz Bestuursverslag 2018Stopoz Bestuursverslag 2017Stopoz Bestuursverslag 2016Stopoz Bestuursverslag 2015Stopoz Bestuursverslag 2014Stopoz Bestuursverslag 2013Stopoz Bestuursverslag 2012

Reglementen

Hieronder vindt u de meest recente Reglementen Raad van Toezicht en College van Bestuur en het managementstatuut van de directie (2023).

Reglementen Raad van Toezicht en College van Bestuur en het managementstatuut van de directie (2023)

Scroll naar boven