Incidenten

Soms gebeurt er op school een ongeval met letsel als gevolg. Deskundige hulp is dan het belangrijkste. Elke school heeft bedrijfshulpverleners en belt 112 als dat nodig is. De school meldt daarna het ongeval bij het bestuursbureau in verband met de verzekering.

De school houdt een incidentenregistratie bij. Ernstige ongevallen worden door het bestuur gemeld aan de Arbeidsinspectie.

Verzekeringen

Zowel Stopoz als de negen scholen beschikken over de volgende verzekeringen:

  • personeelsaansprakelijkheidsverzekering;
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  • brandverzekering;
  • schoolongevallenverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schade die niet bij een andere verzekering verzekerd is.

De ongevallenverzekering geldt voor alle medewerkers, kinderen en stagiaires. Daarnaast geldt deze verzekering ook voor vrijwilligers zoals hulpouders, voor zover zij deelnemen aan activiteiten die door of vanuit school worden georganiseerd. U kunt hierbij denken aan het schoolkamp, schoolreisjes en de avondvierdaagse (met meelopende leerkrachten).

Als door uw kind meegebrachte persoonlijke spullen op school kwijtraken of beschadigen, dan is zowel Stopoz als de betrokken school niet aansprakelijk te stellen. Ook als uw kind iets kapot maakt van school, van een medewerker of ander kind, blijft dit een zaak voor uw eigen WA-verzekering. Wordt bij uw kind iets beschadigd door een ander kind, dan zijn de ouders van dat kind aansprakelijk te stellen.

Scroll naar boven