Stopoz is een organisatie voor openbaar primair onderwijs.

Stopoz telt negen basisscholen die gevestigd zijn in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Stopozscholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen die aangemeld worden, wanneer de principes van ouders aansluiten bij de kaders van het openbaar onderwijs.

De scholen zijn gehuisvest in negen schoolgebouwen, waarbij enkele scholen beschikken over een gymzaal. Ze variëren in omvang van 68 tot 430 leerlingen.

Onze stichting telt ruim 2.100 leerlingen en ongeveer 220 personeelsleden, waarvan 21% man en 79% vrouw. Het aantal fte’s bedraagt ruim 140.

Het toezicht en het bestuur van onze stichting werken sinds 2016 met een code voor goed bestuur. Daarom is er sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Het bestuur bestaat uit één persoon: drs. M.P. Stuifbergen geeft samen met het stafbureau leiding aan onze organisatie. Onze stichting participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

Scroll naar top