Stopoz is een organisatie voor openbaar primair onderwijs

Stopoz telt acht basisscholen die gevestigd zijn in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Stopozscholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen die aangemeld worden, wanneer de principes van ouders aansluiten bij de kaders van het openbaar onderwijs.

De scholen zijn gehuisvest in negen schoolgebouwen, waarbij enkele scholen beschikken over een gymzaal. Ze variëren in omvang van 68 tot 430 leerlingen.

Onze stichting telt ruim 2.100 leerlingen en ongeveer 220 personeelsleden, waarvan 21% man en 79% vrouw. Het aantal fte’s bedraagt ruim 140.

Het toezicht en het bestuur van onze stichting werken sinds 2016 met een code voor goed bestuur. Daarom is er sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Het bestuur bestaat uit één persoon: drs. M.P. Stuifbergen geeft samen met het stafbureau leiding aan onze organisatie. Onze stichting participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

Fusie onderzoek met Jong Leren

De besturen van Stopoz en Jong Leren hebben een onderzoek ingesteld naar een bestuurlijke fusie. De onderzoeksfase wordt rond de zomervakantie afgerond, daarna volgt de besluitvorming. Gedurende het gehele onderzoek- en fusietraject worden we begeleid door externe adviseurs, zodat we (juridisch) zorgvuldig te werk gaan. Door te fuseren worden we een samenwerkingsbestuur waarbij zowel openbare scholen als confessionele scholen blijven bestaan. Voor het onderwijs op de scholen (de grondslag van de openbare of bijzondere scholen en de onderwijskundige identiteit wijzigen niet!) en de leerlingen, leerkrachten en ouders verandert er dus niets tot weinig. Voor stafmedewerkers en directeuren verandert er natuurlijk wel het een en ander. Door samen één bestuur te vormen kunnen we nog beter de belangen van de scholen in de regio en daarmee onze leerlingen en van onze medewerkers bedienen. Het doel is om uiterlijk per 1 april 2024 de statutaire fusie te laten plaatsvinden en op 1 augustus 2024 operationeel te zijn.

Scroll naar boven